Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού Επεξεργασίας

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η UniSystems, μέλος του Ομίλου Quest, εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλλει και τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) στο τέλος κάθε επικοινωνίας μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Στοιχεία αιτούντος:

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας

Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.

Right to Limit Processing Form

Through this form, the data subject can exercise its right to limit the processing of his/her data according to the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

We reassure you that for UniSystems, a member of Quest Group of Companies, protection of our customers' personal data and privacy is of paramount importance. We process the personal data you provide us with, and we only do so under the grounds of legitimate interest. You have the right to revoke your consent at any time you decide through the unsubscribe link you will find in any of our communication. You may find more in our Privacy Policy.

Contact Details of the applicant:

Type of Request: Right to Limit Processing 

I hereby declare that if requested by the Company, I will further specify the information or activities of processing related to my request in order for that to be satisfied when it comes to large amounts of information. Moreover, I understand and accept that the exercise of this right may not adversely affect any rights or freedoms of others such as professional secrecy or intellectual property rights, and in particular, software copyrights.

UniSystems Headquarters

19-23, Al.Pantou str.
176 71 Athens, Greece
+30 211 999 7000
+30 211 999 7100

CONTACT US

Twitter

RT @FIWARE: Our new white paper - created with @Robert_Brears - looks at the heart of topics such as resource efficiency, the reduction of…
UniSystems (2 days ago)
DNS, IP administration, LAN protocols & Network Management tools; not just IT buzzwords 🗣️ #JobAlert 📣 We are lo… https://t.co/E5zSlwaPmw
UniSystems (2 days ago)
Does the intrinsic nature of your work relates to #Azure and #SharePoint? 👀 #JobAlert 📣 If you are a SharePoint… https://t.co/z15OgV3Erp
UniSystems (2 days ago)
Like every other part of our lives, #datacenters also need to change and adapt to new technologies. 👀 The organizat… https://t.co/XY6SEBHWB0
UniSystems (2 days ago)
What does partnering with @FIWARE mean for us? How does #UniSystems use technology to turn municipalities to the… https://t.co/xWbflIVOb8
UniSystems (2 days ago)
DNS, IP administration, LAN protocols & Network Management tools; not just IT buzzwords 🗣️ #JobAlert 📣 We are lo… https://t.co/tTxkJRclTB
UniSystems (3 days ago)